Osakkaalle & Asukkaalle tietoa

 • Taloyhtiöiden kunnossapitovastuu perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja vastuu jakautuu osakkaiden ja taloyhtiön kesken. Tätä vastuujakaumaa määrittää taloyhtiön vastuunjakotaulukko.

  Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaan ja yhtiön välisen kunnossapitovastuun rajoista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta myös toisin kuin vastuunjakotaulukossa on määritelty. Jos yhtiöjärjestyksessä on asiasta määräyksiä, niitä noudatetaan.

  Laki ei mitätöi vahingonkorvausvastuuta. Jäljempänä oleva yleinen vastuunjakotaulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin vikaantumisiin. Taulukosta riippumatta noudatetaan sitä yleistä periaatetta, että osakas vastaa hankkimistaan asennuksista, elleivät kyseessä ole sellaiset yhtiön kunnossapitovastuulla olevat asennukset, jotka eivät oleellisesti poikkea yhtiön käyttämistä. Sitä laissakin säädettyä periaatetta noudatetaan, että mikä ei ole osakkeenomistajan vastuulla, on yhtiön vastuulla. Tämän vuoksi taulukkoon ei ole otettu niitä rakennuksen osia, jotka enemmän tai vähemmän itsestään selvästi kuuluvat yhtiön vastuulle

 • Voiko tauluja kiinnittää seinille? Miten ilmanvaihto toimii? Kuinka hoidan parveketta?

  Osakkaan tai vuokralaisen on lain mukaan hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa käyttämistä. Taloyhtiössä asuessa on tärkeää ottaa huomioon muut asukkaat.

  Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle ja taloyhtiölle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta. Mikäli asunto jää pitkäksi aikaa (yli 30 vrk) asumattomaksi, tulee siitä ilmoittaa isännöitsijälle. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä vastaa asukas.

  Osakkaan ja vuokralaisen kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen takaa sen, että vuokrat tai asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina, eivätkä esimerkiksi vesivuotojen aiheuttamat vauriot pääse pitkittyessään aiheuttamaan terveysongelmia.

  Tutustu asumisen tarkempiin ohjeisiin linkkien kautta.

 • Jos huoneistossa on koneellinen ilmanpoisto, poistoilmapuhallin imee ilmaa niistä huoneiston osista, joissa ilmanvaihdon tarve on suurin. Näitä ovat keittiö, kylpyhuone ja vaatehuone. Korvausilma tulee huoneistoon korvausilmaventtiileistä.

  Noudata huoneiston ilmanvaihtolaitteiston käyttö- ja hoito-ohjeita. Ilmanvaihdolla hallitaan ilman kosteutta ja puhtautta sekä asumisviihtyisyyttä. Ilmanvaihto on mitoitettu ns. normaaliin asumiseen. Ylisuurien kosteus- tai epäpuhtausmäärien hallintaan ilmanvaihto ei riitä.

  Riittämätön ilmanvaihto seuraavia ongelmia
  – huurtuvat ikkunat
  – tunkkainen ilma makuuhuoneissa
  – ruuan käryt leviävät
  – rakenteet kostuvat
  – homekasvustoa kehittyy
  – pintamateriaalien päästöt haittaavat

  Näin varmistat ilmanvaihdon toiminnan
  Käytä ilmanvaihtoa riittävällä teholla ruuanlaiton aikana. Keittiön ikkunat ja mahdollinen parvekeovi on pidettävä ruuanlaiton ajan suljettuna. Muussa tapauksessa käryt leviävät huonetiloihin. Keittiön viereisen huoneen ikkuna voidaan pitää auki korvausilman saamiseksi.

  Puhdista säännöllisesti poistoilmaventtiilit. Venttiilin keskiosan asentoa ei saa muuttaa. Ilmanvaihtoventtiiliä ei saa tukkia. Puhdista myös liesikuvun rasvasuodatin. Käytä ilmanvaihdon käsiohjausta niin, että ilmavirta on kulloinkin riittävä, muttei liiallinen. Tuuleta nopeasti ristivedolla.

  Testaa ilmanvaihto talouspaperilla
  Jos epäilet, että ilmanvaihdon poistoilmaventtiili ei vedä tai venttiilistä tulee käryä huoneistoon, testaa asia talouspaperilla. Sopiva ilmavirta pitää talouspaperin paikallaan, liian luja pyrkii imaisemaan kanavaan. Jos paperi putoaa, on jotain pielessä.

  Poistoilmaventtiilejä on keittiössä, wc:ssä, kylpy- ja vaatehuoneessa. Asukkaan tehtävänä on puhdistaa venttiileihin kertynyt lika ja pöly pari kolme kertaa vuodessa käyttämällä harjaa ja tiskiainetta tai pyyhintä. Keittiössä venttiilit likaantuvat nopeammin.

  Poistoilmaventtiili irtoaa vetämällä tai kiertämällä. Jos puhdistuksessa tulee ongelmia, käänny huoltomiehen puoleen. Tiivisteitä tai säätöjä ei saa vioittaa tai muuttaa.

 • Viihtyisän ja miellyttävän asumisen varmistaa helpoiten noudattamalla järjestyssääntöjä sekä normaalin kotirauhan edellyttämiä hyviä käytöstapoja. Osa säännöistä voi olla talokohtaisia. Lisäksi meidän tulee noudattaa lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjä kiinteistön alueella ja rakennuksissa.

  Yleinen järjestys
  Jokaisen talon asukkaan on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Yhtiön omaisuutta, kuten yhteisessä käytössä olevia huoneita, portaita ja kellaritiloja ei saa vahingoittaa tai liata. Vahingon ja likaamisen aiheuttaja on vastuussa tekemästään vahingosta ja korjaukset suoritetaan asianomaisten kustannuksella.

  Ulko-ovet
  Ulko-ovet pidetään lukittuina erikseen ilmoitettuna aikana. Varmista, että ulko-ovi sulkeutuu tuona aikana.

  Hissit
  Hissiä vahingoittavan tavaran kuljetus on ehdottomasti kielletty, samoin hissin tarpeeton hälytys.

  Porraskäytävät ja parvekkeet
  Porras- ja kellarikäytävissä ei saa säilyttää tavaroita, eikä niitä saa käyttää kokous-, oleskelu- tai lasten leikkipaikkana. Lastenvaunut, pyörät, kelkat, sukset ja muut ulkoiluvälineet on säilytettävä niille varatuissa paikoissa. Tavaroiden säilytys pihamaalla on kielletty. Vanhempien tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten käyttäytymiseen porrashuoneissa ja muissa talon yhteisissä tiloissa. Koiria ja kissoja ei saa päästää vapaasti porrashuoneisiin ja on valvottava, etteivät kotieläimet aiheuta siivottomuutta porraskäytävissä. Parvekkeita ei saa käyttää säilytyspaikkoina niin, että esineet näkyvät ulospäin. Siivottaessa on huomattava, ettei roskia saa lakaista alas parvekkeelta.

  Asuinhuoneet
  Muita asukkaita häiritsevää melua on vältettävä. Naapurihuoneistoihin kuuluva äänekäs käyttäytyminen on kielletty. Naapurien suostumuksella voidaan kuitenkin sallia esimerkiksi juhlien järjestäminen klo 22:n jälkeen.

  Kellari- ja muut tilat
  Avotulen teko kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty. Paloluukkujen avaaminen ja yhteisissä tiloissa olevien vesi- ja lämpöjohtojen venttiilien kiertäminen on kielletty. Yhteisiä ullakko- ja kellaritiloja ei saa käyttää varastona. Valot on sammutettava poistuttaessa yhteisistä tiloista, samoin ovet suljettava (huom. kylmäkellari).

  Siivous
  Mattojen, vuodevaatteiden ym. puhdistaminen ja pölyttäminen on suoritettava niille varatuilla paikoilla arkisin klo 8–20. Ikkunoista ja asunnon parvekkeelta on kaikenlainen pölyttäminen kielletty.

  Roskat ja jätteet
  Roskat ja jätteet on vietävä pihalla niille varattuihin jätesäiliöihin. Kiinteitä jätteitä ei saa huuhtoa alas wc:stä, vaan ne on muiden jätteiden tavoin vietävä niille varattuihin paikkoihin.

  Televisio- ja muut antennit
  Televisio- ja muita ulkoantenneja ei saa asentaa ilman isännöitsijätoimiston lupaa. Sama koskee myös kaikenlaisten mainoskilpien ja julisteiden kiinnittämistä.

  Muutot ja poissaolot
  Asuinhuoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan huoneistoon tulleet ja sieltä poismuuttaneet henkilöt isännöitsijätoimistoon 3 vrk:n kuluessa muutosta. Sama koskee 3 vrk pidempää tilapäistä poissaoloa. Muuttoilmoituksia saa isännöitsijätoimistosta.

  Muita määräyksiä
  Lämpö- ja vesijohtoverkossa mahdollisesti ilmenevät vuodot ja muut viat on viipymättä ilmoitettava isännöitsijätoimistoon. Kerjääminen ja kaupustelu talossa on kielletty. Nurmikoiden ja istutusten tallaaminen on vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla kielletty. Moottoriajoneuvot on pysäköitävä paikoitusalueelle. Kiinteistön pihalle on sallittu vain huoltoajo.

  Vanhempien toivotaan keskustelevan lastensa kanssa järjestyssäännöistä ja valvovan lasten toimia, sillä vahinkojen sattuessa vanhemmat ovat korvausvelvollisia.

 • Osa kotitalouskoneista, esim. liesi ja jääkaappi, kuuluvat asunnon kiinteään varustukseen. Osan koneista asukkaat hankkivat itse.

  Muutamat kotitalouskoneet liitetään sekä sähkö- että vesijohtoverkkoon. Jos asunnossa ei ole valmiina tarvittavia liitoskohtia, käytä asennusliikkeen apua ja varmista ennakkoon myös kiinteistön hyväksymä asennustapa.

  Kotitalouskoneiden käyttö vaatii usein hiukan opettelua. Huoneiston käyttöohjekansiossa on huoneistoon kuuluvien koneiden yksityiskohtaiset käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet. Kun ostat uusia kodinkoneita, on suositeltavaa laittaa niiden ohjeet kansioon talteen.

  Muista nämä
  Uudet koneet säästävät vettä ja sähköä. Vertaa ostotilanteessa energiatietoja ennen ostopäätöstä. Monet paikalliset sähkölaitokset neuvovat kodinkoneiden ja valaisimien sähkönkulutusasioissa.

  Lue laitekohtaiset käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet ja noudata niitä. Tutustu laitteiden sijoituskohteisiin. Pyri käyttämään sähköä ja vettä säästäviä toimintoja.

  Astianpesukoneen alla tulee olla vuotokaukalo.

  Kylmälaitteet
  – Jätä kylmälaitteen (pakastin, jääkaappi) ympärille riittävästi vapaata ilmankiertotilaa ja puhdista sen lauhduttimeen tarttunut pöly vähintään kerran vuodessa.
  – Älä sijoita kylmälaitteita patterin, lieden tai muun lämmönlähteen lähelle.
  – Puhdista säännöllisesti kylmälaitteiden itsesulatuksen poistovesiputki, jotta vesi ei valu lattialle.
  – Vältä kylmälaitteitten ovien turhaa avaamista.
  – Tarkasta kylmälaitteen oven tai kannen tiivisteet aika ajoin.
  – Hanki lämpömittari, josta voi seurata kylmälaitteen sisälämpötilaa.

 • Kosteusvaurioiden syntymisen estämiseksi tulee asukkaan tarkkailla kylpyhuoneen pintojen kuntoa.

  Asukkaalla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vaurioista huoneiston rakenteissa.

  Tarkkaile kylpyhuoneessa, että
  – muovimatot ja saumat ovat ehjät
  – muovimatto on hyvin kiinni lattiassa ja seinien alaosissa

  – läpiviennit muovimatoissa ovat tiiviit
  – laatoituksissa ei ole halkeamia ja saumat ovat ehjät

  Ilmoita heti taloyhtiön edustajalle, jos
  – wc- tai kylpyhuoneiden saumat tummuvat tai muuttavat väriä
  – lattiapinnoitteet muuttavat väriään
  – tapetit irtoavat seinältä
  – maali ei pysy tai hilseilee seinällä tai katossa
  – sisätiloissa tuntuu homeen tai ”ummehtuneen” hajua
  – sisätiloissa on näkyvää homekasvustoa
  – ikkunat pysyvät kosteina sisäpinnoiltaan usean tunnin ajan suihkun käytön tai muun kosteutta tuottavan käytön jälkeen.

  Jos kosteusvaurioihin ei puututa ajoissa, vaurio laajenee, korjauskustannukset kasvavat, haitat asukkaalle korjauksesta lisääntyvät ja terveysriskit suurenevat.

  Asukkaan tulee järjestää huoltomiehelle pääsy huoneistoon tarkastamaan ja huoltamaan kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluvia rakenteita tai laitteita.

 • Huonelämpötiloilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen. Asukkaan tulee ilmoittaa kiinteistön edustajalle, jos huonelämpötila poikkeaa ohjearvoista. Etenkin liian korkeasta lämpötilasta on tärkeää tehdä ilmoitus lämmityskaudella. Yleinen ohjearvo asuintiloissa on 21⁰C. Liian korkea huonelämpötila johtaa lämmityskustannusten nousuun.

  Lämmityspatterit
  Yleisin käytössä oleva huoneistonlämmitys ovat lämmityspatterit. Patterin tehtävä on luovuttaa huoneeseen niin paljon lämpöä, että tavoitehuonelämpötila toteutuu. Patterin lämpötila seuraa ulkolämpötilaa ollen kuumin pakkasilla ja haalein leudoilla säillä. Vaikka patteri tuntuu välillä viileältä, voi huonelämpötila olla ihan sopiva ja terveellinen. Patterin osia ovat patteriventtiili, paluuventtiili ja ilmaruuvi. Patteriventtiilillä asukas voi rajoittaa patterin lämmönluovutusta.

  Ilmaruuvista voidaan poistaa patteriin syystä tai toisesta kertynyt ilma, joka on useimmiten syynä siihen, ettei patteri lämpiä. Ilmaruuvi avataan tähän tarkoitukseen tehdyllä koloavaimella. Jottei vesi pääsisi valumaan lattialle tai suihkuamaan seinälle, varataan toimeen myös pieni astia ja riepu. Vahinkojen välttämiseksi suositellaan, että huoltomies tekee patterien ilmaukset.

  Ikkunoiden ja ovien tiivisteet
  Ikkunoiden ja parvekkeiden heikkokuntoiset tiivisteet aiheuttavat epämiellyttävää vetoa ja turhaa energiankulutusta. Vedon voi parhaiten todeta pakkasten aikaan talvella. Jos asunnossa tuntuu vetoa, ikkunat huurtuvat tai epäilet tiivisteiden heikkoa kuntoa, ota heti yhteys kiinteistön edustajaan.

  Ohjeet asukkaalle
  – Ilmoita heti patterin vesivuodosta kiinteistön edustajalle.
  – Hanki tarkka huonelämpömittari. Sijoita se johonkin oleskelualueelle, ei ulkoseinälle.
  – Seuraa huonelämpötiloja. Ilmoita liian korkeasta tai liian matalasta lämpötilasta kiinteistön edustajalle
  – Patterin pitääkin olla viileä ja varsinkin leudoilla säillä, jos huoneessa on muutenkin lämmintä.
  – Säädä patterin lämpöä pienemmälle, jos on kuuma. Älä tuuleta lämpöä ulos. Kun tuuletat, niin tuuleta nopealla ristivedolla.
  – Huonekaluja, verhoja tms. ei tule sijoittaa patterin eteen.
  – Ilmaustarvetta kuvaa loriseva ääni patterista

  1. Tee muuttoilmoitus. Viranomaisille riittää yksi muuttoilmoitus. Tietosi päivittyvät yhdellä ilmoituksella sekä maistraattien ylläpitämään valtakunnalliseen väestörekisterijärjestelmään ja postiin. Kun teet ilmoituksen hyvissä ajoin ennen muuttoa, varmistat postisi heti oikeaan osoitteeseen.

  Muuttoilmoituksen voi tehdä internetissä postin ja väestökirjahallinnon yhteisessä verkkopalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.

  Uudet osoitetietosi välittyvät väestörekisterijärjestelmästä automaattisesti viranomaisille, mm. seurakuntien jäsenistä seurakunnille, ajoneuvohallintaan, Kelaan, verohallintoon sekä puolustusvoimille. Lisäksi monet eläkelaitokset, pankit, vakuutusyhtiöt, järjestöt, lehtitalot ja yritykset saavat uudet osoitteet suoraan väestörekisterijärjestelmästä.

  1. Tee muuttoilmoitus isännöitsijälle / huoltoyhtiöön (koskee myös nimenmuutoksia ja lapsen syntymää).
  2. Mikäli asunnostasi ilmoitetaan mittarinlukemat itse, niin muista tehdä tämä pois muuttaessasi, jotta saat oikeansuuruisen loppulaskun.
  3. Irtisano vanha ja tee uusi sähkösopimus.
  4. Tilaa kiinteän puhelimen siirto liittymätoimittajaltasi.
  5. Siirrä laajakaistasopimuksesi.
  6. Siirrä kotivakuutuksesi.
  7. Irtisano vuokrasopimuksesi, muuttoilmoitus ei ole sama kuin vuokrasopimuksen irtisanominen.
  8. Ilmoita Kelalle muuttosi, jos saat asumistukea.
  9. Irtisano autopaikkasi.
  10. Peru saunavuorosi
  11. Tee osoitteenmuutokset lehdille, pankeille, ystäville ja sukulaisille – kortteja saat posteista.
  12. Tyhjennä huoneisto ja siihen kaikki kuuluvat tilat (parveke, häkkikomero, kylmäkellari) kokonaan omista tavaroistasi.

  MUISTA LOPPUSIIVOUS !!

  1. Muista luovuttaa kaikki huoneiston avaimet, yleisten tilojen avaimet, autohallien ja autolämmityspistorasian ja postilaatikon avaimet isännöitsijän ohjeiden mukaisesti.
  2. Huolehdi siitä, että pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen vesi- ja viemäriliittymät on tulpattu. Jos et itse saa liittymiä tulpattua, ota yhteys huoltoyhtiöön.
 • Palovaroittimet ovat pakollisia kaikissa asuinhuoneistoissa. Rakennuttaja on asentanut kaikkiin huoneistoihin uudet palovaroittimet. Riippuen huoneiston koosta niitä on yksi tai kaksi kappaletta, yli 120 m²:n asunnoissa jopa kolme. Palovaroittimet vaikuttavat kaikkien asukkaiden turvallisuuteen, joten niiden käytössä on noudatettava ohjeita . Paristojen vaihto ja varoittimen kunnossapito ovat asukkaan vastuulla. Epäkuntoon joutuneen hälyttimen vaihtaa asukas isännöitsijälle ilmoituksen jälkeen.

  Palovaroittimen huolto-ohjeet

  1. Testaa varoittimen kunto varoittimen ohjeen mukaan (n. 2 krt/kk).
  2. Älä poista varoitinta käytöstä.
  3. Pidä aina varaparisto varalla ja vaihda se uuteen heti, kun varoitin antaa merkin. Mikäli et jostain syystä voi vaihtaa paristoa, ilmoita siitä talon huoltohenkilölle. Mikäli varoitin ei testauksessa toimi, ilmoita siitä heti huollosta vastaavalle. Pyydä opastus tarvittaessa talon huoltohenkilöltä tai isännöitsijältä.
  4. Varoittimen hälyttäessä toimi rauhallisesti ja tarkasta heti mahdollinen palo. Mikäli paloa ei ole, vaan hälytin on lauennut esimerkiksi keittiökäryjen takia, ilmoita siitä heti naapureille turhien hälyttämisien estämiseksi.
  5. Tee tarvittaessa hälytys aluehälytyskeskukseen, puh. 112
  6. Pyri toimimaan ensisammutusohjeiden mukaisesti. Sulje palavan huoneen ovi ja mikäli mahdollista, myös ikkunat.
  7. Jos palo on kehittynyt niin voimakkaaksi, että et voi sammuttaa sitä, poistu huoneistosta ja sulje porraskäytävän ovi.
  8. Varmista hälytyksen perillemeno.
  9. Ilmoita naapureille.
  10. Toimi pelastustoimen ohjeiden mukaan.
 • Kun parveke on hyvin hoidettu, sitä on mukava käyttää. Kesäisin parveke voi toimia lisähuoneena.

  Näin suojaat parvekerakenteet kosteusvaurioilta
  – Pidä vedenpoistoreitit avoimina.
  – Tarkkaile parvekkeen lattian pintarakenteen kuntoa ja ilmoita vaurioista.
  – Lakaise lumi ja sohjo pois parvekkeen lattialta.
  – Ota matot pois lattialta sateiden alettua.

  Porraskäytävät ja muut yleiset tilat.

  Porraskäytävien ja muiden yleisten tilojen siisteys ja hyvä kunto on tärkeää kaikille asukkaille.

  Porraskäytävä toimii koko taloyhtiön käyntikorttina vieraille.

 • – Yleistilojen lämpötilaksi riittää +18 ⁰C pesutiloja lukuun ottamatta.
  – Ilmoita vuotavista vesikalusteista heti kiinteistön edustajalle.

  – Ilmoita vioista ja vaurioista yleisissä tiloissa kiinteistön edustajalle.
  – Ilmoita myös palaneista lampuista, viallisista pistorasioista jne. heti kiinteistön edustajalle.
  – Ulko-ovien tulee sulkeutua kunnolla.
  – Ikkunat tulee olla kiinni talvella. Näin estetään laitteiden jäätyminen. Mikäli ikkuna jostain syystä joudutaan avaamaan, avaaja on vastuussa myös ikkunan sulkemisesta. Jäätymisvahingot ovat suuria ja kalliita korjata ja ne suoritetaan aiheuttajan kustannuksella.
  – Käytä pesukoneita, kuivaushuonetta, laitteita jne. vettä ja energiaa säästävästi.
  – Poistoilmaventtiileitä ei saa tukkia.
  – Korvausilmaventtiilit pidetään auki.
  – Muista sammuttaa valot, kun poistut tiloista.

 • Remonteista tulee ilmoittaa taloyhtiölle etukäteen kirjallisesti. Tee asiakaspalvelussamme. Ilmoituksen taloyhtiölle voi tehdä vain osakkeenomistaja. Mikäli asut vuokralla, niin sovi pienistäkin muutostöistä vuokranantajan kanssa.

  Hyväksytysti suoritetusta remontista tulee asianmukainen merkintä isännöitsijäntodistukseen.

  Remontista tulee ilmoittaa aina, kun se voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiö omistaa rakennuksen huoneistoineen, kun taas osakas omistaa osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan. Sen takia osakkaalla ei ole ilman lupaa oikeutta tehdä remontteja, jotka kohdistuvat osakkaan hallintaoikeuden ulkopuolelle. Tiivistäen tapetoinnista, maalauksesta tai taulujen ja hyllyjen kiinnittämisestä seinään ei tarvitse ilmoittaa.

  Esimerkiksi näistä on aina ilmoitettava taloyhtiölle:
  – wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden muutokset, mikäli se vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin, viemäröintiin tai ilmanvaihtojärjestelmiin
  – hanojen ja wc-istuinten vaihtamiset sekä muut veden katkaisemista edellyttävät työt
  – parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
  – muutokset viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin laitteisiin
  – muutokset kantaviin väliseiniin
  – muutokset kevyisiin väliseiniin, jos seinän sisällä kulkee johtoja
  – pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos vesi- ja viemäriletkuille tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
  – ulko-ovien lukituksen, rakenteen tai huoneiston ulkopuolisen pinnoitteen muuttaminen

  Odota taloyhtiön lupaa ennen remontin aloittamista
  Remontin saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on käsitellyt ilmoituksen. Käsittely kestää normaalisti 2-6 viikkoa tapauksesta ja ajankohdasta riippuen. Pohjois-Tapiolan Isännöinnin isännöitsijä suorittaa asunto-osakeyhtiölain edellyttämät remonttien tarkastuskäynnit, joista peritään tarkastusmaksu.

  Jotkut remontit vaativat lisäksi viranomaisluvan. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset huoneiston kantaviin rakenteisiin, kylpyhuoneen laajennus tai kuivan tilan muuttaminen märkätilaksi. Viranomaislupaa voi hakea vain taloyhtiö.

  Vuoden 2016 alusta voimaan astunut uusi asbestilaki saattaa aiheuttaa erityistoimenpiteitä. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa tulee teettää asbestikartoitus ja lopputarkastus, mikäli remonttiin sisältyy purkutöitä. Sen sijaan esimerkiksi tapetointiin, maalaukseen tai uuden lattiamateriaalin asentamiseen vanhan päälle ei tarvitse kartoitusta. Tutustu Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Matinkylän Huollon tekemään asbestiohjeeseen.

  Kun suunnittelet remonttia, niin kannattaa selvittää myös taloyhtiön tulossa olevat remontit. Jos esimerkiksi suunnittelet kylpyhuoneremonttia, niin saattaa olla kannattavaa odottaa lähiaikoina tulossa olevaa putkistosaneerausta.

 • On kohteliasta tiedottaa naapureille remonteista, jotka aiheuttavat häiriötä. Lappu ilmoitustaululle tai postiluukkuihin toimii hyvin. Huomioithan järjestyssäännöt erityisesti kovaäänistä remonttia suunnitellessasi. Sunnuntaisin on mukavampi kuunnella vaikka linnunlaulua kuin porakonetta.

  Sähkölaitteet ja valaisimet

  Pääperiaate on, että asukas ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia. Asukas saa itse vaihtaa valaisimen lamput ja särkyneet sulakkeet. Varsinaisten sähkötöiden tekeminen on luvanvaraista toimintaa ja vaatii tarpeellisen ammattipätevyyden. Joitain pieniä, lähinnä siirrettäviin sähkölaitteisiin kohdistuvia korjaustöitä saa tehdä itse.

 • – Viallinen sähkölaite on välittömästi poistettava käytöstä tai korjautettava valtuutetulla sähköalan huoltomiehellä.
  – Asunnon pistorasioiden, kytkimien ja näkyvien kaapeleiden tulee olla ehjiä. Viat tulee heti korjauttaa.
  – Erikokoisia sulakkeita tulee varata asuntoon. Sulakkeen vaihto opetellaan etukäteen.
  – Varalamppuja kannattaa myös varata asuntoon.
  – Sähkökatkoksen varalta asunnossa tulisi olla paristolla toimiva käsivalaisin, kynttilöitä ja tulitikkuja tai sytytin.

  Valaisimet
  Valaisimen saa itse kytkeä katossa olevaan valaisinliittimeen eli ”sokeripalaan” tai pistotulppaan. Tätä varten on katkaistava virta ryhmä- tai mittaritaulun pääkytkimestä. Valaisinta ei saa jättää riippumaan pelkkien liitinten varaan, vaan se on ripustettava kattokoukkuun.

  Muut asennukset
  Kiinteisiin asennuksiin ei periaatteessa saa puuttua lainkaan. Vain pistorasioiden ja kytkinten peitekansien irrotus ja kiinnitys on sallittua esimerkiksi tapetoinnin tai maalauksen ajaksi. Työ on tehtävä jännitteettömänä. Jakorasioiden liitinten jännitteettömyys on aina varmistettava!

  Muista, että vesi johtaa hyvin sähköä. Vältä sähkölaitteiden käyttöä tilanteissa, joissa on runsaasti vettä lähistöllä.

  Taulujen ja valaisinten kiinnittäminen

  Kiinnittämisessä seinä- ja kattopintoihin tulee käyttää kulloinkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitintyyppiä. Erilaisille seinärakenteille sekä erilaisille esineille on omat ohjeensa kiinnittämiseen.

  Valmistelut
  Kalusta huone ensin jotakuinkin lopulliseen asuun ja jätä taulujen ja muiden esineiden kiinnittäminen viimeiseksi. Näin vältät turhien reikien tekemisen. Selvitä huoneiston seinärakenteet ja -tarvikkeet ja niille suositellut kiinnittimet ja kiinnitystavat. Katso tavarantoimittajien esitteet. Varo rakenteissa kulkevia vesi- ja sähköjohtoja. Oviin ja ikkunoihin esineiden kiinnittämistä tulee välttää pintavaurioiden vuoksi.

  Kiinnitykset puuseiniin
  Puuseinään soveltuvat parhaiten erilaiset naulat, ruuvit ja koukut.

  Kiinnitykset rakennuslevyihin (vaneri, kipsi-, kova-, kuitu- tai lastulevy)
  Onttoihin rakenteisiin, kuten erilaisista rakennuslevyistä valmistettuihin seiniin tai alakattorakenteisiin käytetään tavallisten puu- ja peltiruuvien ohella onttoihin pintoihin tarkoitettuja kiinnitystarvikkeita. Näitä ovat ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi. Huomaa, että puu- ja peltiruuvit soveltuvat vain kevyille esineille. Taulut ja muut kevyet esineet voi ripustaa seinälle katonrajaan kiinnitetyn liukukiskon avulla. Esineet ripustetaan liukujen varaan ohuella, lähes näkymättömällä nailonlangalla. Esineitä voidaan siirrellä helposti, eikä seiniin jää kiinnikkeiden jälkiä.

  Kiinnitykset koviin kiviainespintoihin (betoni-, kivi- ja tiiliseinä)
  Reiän porauksessa käytetään iskuporakonetta ja kovametallikärkistä poran terää. Kiinnityskoukut kiinnitetään seinäpintaan yleensä joko naulojen, erilaisten täytemassojen tai tulppien (proppujen) avulla. Jos kiinnityskohta joutuu kovalle rasitukselle tai jos se sijaitsee katossa, ei naulojen, täytemassojen tai tulppien avulla tehty kiinnitys ole riittävän luja. Kevyet esineet voidaan kiinnittää esimerkiksi betoniseinään x-naulojen ja -koukkujen sekä erilaisten muovikoukkujen avulla. Raskaat esineet voidaan kiinnittää esimerkiksi kumimutterilla betoni- ja tiiliseinään. Selvitä reiänteko-ohjeet kaakeleiden ohjemateriaalista. Vältä reikien tekoa roiskevedelle alttiille alueille.

  Reiän tekeminen kaakeliin

  MÄRKÄTILOIHIN EI SAA ITSE TEHDÄ REIKIÄ!

  Käytä joko kovametallikärkistä poraa tai pikateräsporaa (ns. metallipora). Tee kaakelin kovaan lasitepintaan ensin varovasti pieni reikä terävällä piikillä. Kaakeleiden kulmia on varottava, koska niihin tulee helposti halkeamia. Selvitä reiänteko-ohjeet kaakeleiden ohjemateriaalista. Vältä reikien tekoa roiskevedelle alttiille alueille.

 • Veden kulutukseen voit vaikuttaa itse ja lämmin vesi on kaksi kertaa kalliimpaa kuin kylmä. Kun jokin vesikaluste vuotaa, ilmoita siitä heti kiinteistön edustajalle.

  Muistilista asukkaalle

  – Ilmoita heti vuodoista hanoissa ja WC-kalusteissa.
  – Wc:n huuhtelulaitteiden pienetkin vuodot voidaan todeta laittamalla paperinpala pöntön seinälle ja seuraamalla kastuuko se.
  – Kiinnitä huomiota käyttötottumuksiin. Vesi on kallista!
  – Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita tai käytä erilaisia säästö- ja vajaatäyttöohjelmia.
  – Kodinkoneita hankittaessa kannattaa hinnan ohella tehdä vertailuja laitteiden sähkön ja veden kulutuksen osalta ennen kuin tekee ostopäätöksen.
  – Valitse järkevästi pesulämpötilat.
  – Seuraa koneen pesuaineentarvetta, älä yliannostele.
  – Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä, kaapaise vain ruuantähteet pois ennen pesua.
  – Puhdista siivilät säännöllisesti, likainen vesi ei puhdista astioita.
  – Älä juoksuta vettä tiskatessasi käsin.
  – Huolehdi pesusuuttimien puhdistuksesta.
  – Sulje astianpesu- ja pyykinpesukoneen hanat jokaisen käyttökerran jälkeen.

  Pyykin- ja astianpesukoneet
  Pyykin- ja astianpesukoneiden asennuksessa on otettava huomioon sekä sähköasennusten että vesi- ja viemäriasennusten asettamat vaatimukset koneiden liittämistavalle.

  Pyykinpesukoneen paikka on huoneistossa yleensä kylpyhuoneessa. Jos pesukone sijoitetaan paikkaan, jossa ei ole lattiakaivoa on varmistettava, että koneessa on itsessään ylivuotosuoja.

  Astianpesukoneen asennuksessa tulee asukkaan varmistaa kiinteistön edustajalta, että asennus tapahtuu kiinteistönomistajan hyväksymällä tavalla.

   Muussa tapauksessa asukas on vastuussa vahingosta.

  Astiapesukoneen alla on oltava vuotokaukalo

 • Pidä huolta viemäreiden toimivuudesta ja lattiakaivojen puhtaudesta.

  Ethän laita viemäriverkostoon sinne sopimattomia jätteitä tukkeutumisvaaran vuoksi.

  Älä laita viemäreihin (keittiöaltaat, lavuaarit, wc-pöntöt, lattiakaivot)


  – kiinteitä kotitalousjätteitä (perunan, hedelmien tms. kuoret)
  – kahvinporoja
  – tupakantumppeja
  – kääre- tai sanomalehtipaperia
  – tekstiilejä, vaippoja ja kuukautissuojia

  – vanupuikkoja
  – hiekkaa
  – rakennusjätteitä
  – rasvaa, öljyä, bensiiniä, liuottimia jne.
  – ongelmajätteitä
  – wc-raikastintelineitä, lääkepakkauksia tms. kylpyhuonetarvikkeita

  Lattiakaivon puhdistus ja hoito


  Asukkaan vastuulle ja puhdistettavia kohteita ovat viemäripisteiden vesilukot ja kylpyhuoneiden lattiakaivot, joissa on myös vesilukko.

  Lattiakaivon siiviläkansi irrotetaan ennen vesilukon puhdistamista. Jokaisessa viemäripisteessä on vesilukko, joka estää viemäriverkon hajun pääsyn huoneisiin.

  Hajulukkojen irrotus on tehtävä varoen ja vahingoittamatta tiivisteitä.

  Puhdistuksen jälkeen on seurattava, etteivät tiivisteet vuoda. Hajulukkojen vaihdot suorittaa aina huoltomies.

  Vesi saattaa pitkän käyttämättömän ajanjakson aikana haihtua vesilukosta, jolloin haju pääsee huoneisiin.

VOIMMEKO AUTTAA? OTA YHTEYTTÄ 010 235 4770 ark 8-15

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

 • Taloyhtiöiden kunnossapitovastuu perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja vastuu jakautuu osakkaiden ja taloyhtiön kesken. Tätä vastuujakaumaa määrittää taloyhtiön vastuunjakotaulukko.

  Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaan ja yhtiön välisen kunnossapitovastuun rajoista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta myös toisin kuin vastuunjakotaulukossa on määritelty. Jos yhtiöjärjestyksessä on asiasta määräyksiä, niitä noudatetaan.

  Laki ei mitätöi vahingonkorvausvastuuta. Jäljempänä oleva yleinen vastuunjakotaulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin vikaantumisiin. Taulukosta riippumatta noudatetaan sitä yleistä periaatetta, että osakas vastaa hankkimistaan asennuksista, elleivät kyseessä ole sellaiset yhtiön kunnossapitovastuulla olevat asennukset, jotka eivät oleellisesti poikkea yhtiön käyttämistä. Sitä laissakin säädettyä periaatetta noudatetaan, että mikä ei ole osakkeenomistajan vastuulla, on yhtiön vastuulla. Tämän vuoksi taulukkoon ei ole otettu niitä rakennuksen osia, jotka enemmän tai vähemmän itsestään selvästi kuuluvat yhtiön vastuulle

 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Huoneiston ulko-ovi ja parvekkeen uloin oviyhtiö
  Huoneiston sisäovet ja ulko-oven “tuplaovi”osakas
  Postiluukkuyhtiö
  Käyttölukko (huoneiston ovi ja parvekeovi)yhtiö
  Lukon sarjoitusosakas
  Turvalukko (osakkaan tai asukkaan asennuttamana)osakas *
  Varmuusketju, ovisilmä ja saranatapitosakas
  Saranoiden voitelu ja tiivistäminenosakas
  Ovensuljin (huoneiston sisäpuolella)osakas
  Ovenpysäytin ja aukipitolenkki (huoneiston ulkopuolella)yhtiö
  Nimikilpiyhtiö
  Lisäavainten hankintaosakas
   *) Tapauskohtainen 
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Ulkopuite ja karmin ulkopuoliset osatyhtiö
  Sisä- ja välipuiteosakas
  Tiivistäminenosakas
  Ulkopuitteiden käynti ja heloitusyhtiö
  Sisäpuitteiden käynti ja heloitusosakas
  Ulkolasiyhtiö
  Sisä- ja välilasitosakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintarakenteetosakas
  Alakatot, sisärappaukset ja tasoitepinnatosakas
  Kiinteät kalusteet (esim. kaapistot ja hyllystöt)osakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Seinä- ja katto- ja lattiapinnoitteetosakas
  Vedeneristeetyhtiö
  Kiinteät kalusteet (esim. lauteet)osakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Parvekekaiteen sisäpuoliset pintarakenteetosakas
  Parvekekaiteen ulkopuoliyhtiö
  Parvekelattian pinnoiteosakas
  Parvekelattian vedeneristeyhtiö
  Julkisivun osat (takaseinä ja sivuseinät)yhtiö
  Vedenpoistoreittien puhtaanapitoosakas
  Parvekelasituksen hankinta ja kunnossapitoosakas *
   *) Tapauskohtainen 
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Patterien ilmaaminen ja säätäminen käsipyörälläosakas
  Patteriventtiilit ja “juuriventtiilit”yhtiö
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Poistoilmaventtiilien puhdistusosakas
  Korvausilmaventtiilien puhdistus sisäpuoleltaosakas
  Poistoilmaventtiilien asennus, korjaus ja säätöyhtiö
  Ilmanvaihtokanavien puhdistusyhtiö
  Korvausilmaventtiilien asennus ja korjausyhtiö
  Suodattimet (sisäpuolelta vaihdettavissa olevat)yhtiö
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Korvausilmaventtiilityhtiö
  Suodattimet, huoneiston sisäpuolella olevat osatyhtiö
  Suodattimet, huoneiston ulkopuolella olevat osatyhtiö
  Kanavien puhdistusyhtiö
  Liesikuvun rasvasuodattimen uusiminenyhtiö
  Liesikuvun rasvasuodattimen puhdistusosakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Sekoittimetyhtiö
  Suihkuletkuosakas
  WC-istuin huuhtelulaitteineenyhtiö
  Pesuallasosakas
  Kylpyamme ja porealtaatosakas
  Pesukonehana (jos “normaalivaruste”)yhtiö *
  Pesukone- ja astianpesukonehana (lisävaruste)osakas
  Vesilukkojen puhdistus pesualtaissayhtiö
  Pesualtaan hajulukon tukoksesta ilmoittaminenosakas
  Pesualtaan hajulukon puhdistus tukostilanteessayhtiö
  Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistusosakas
  Viemäritukosten avausyhtiö
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Lamput, sulakkeet ja sytyttimet huoneistossaosakas
  Valaisimet ja valaisinkuvut huoneistossaosakas
  Pistorasiat ja kytkimetyhtiö
  Huoneiston ryhmäkeskus (sulaketaulu)yhtiö
  Huoneiston sisäsähköjohdot ja tiedonsiirtojohdotyhtiö
  Sähkölämmityslaitteetyhtiö
  Lämminvesivaraajayhtiö
  Saunan kiuas ohjauskeskuksineenosakas
  Autolämmityspistorasiayhtiö
  Kodinkoneetosakas
  Talotekniset turva-, huolto- ja ilmoitinjärjestelmätyhtiö
  Palovaroitinosakas
  Osakkaan asennuttamat hälytinjärjestelmät osakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Yhteisantennilaitteet ja antennirasiayhtiö
  Puhelinverkkoyhtiö
  Puhelin- ja antennilaitejohtojen lisäysosakas
  Langaton verkkoosakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Takka ja uuniosakas
  Verhotankoosakas
  Kaapistot ja hyllystötosakas
  Saunan lauteetosakas
  Asunnon irtaimiston vakuuttaminenosakas
 • Kohde, tehtäväKustannusvastuu
  Puutyhtiö
  Aitayhtiö

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme alla.