Mitä on isännöinti?

Isännöitsijä on ammattinimike, jonka merkitys on vuosien aikana muuttunut paljon. Isännöitsijöitä on kutsuttu aikoinaan mm. pehtooreiksi. Isännöitsijä on toiminut aikoinaan muunmuassa teollisuuslaitoksissa, sahoilla, kartanoissa ja meijereissä.   Nykyään isännöitsijällä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön operatiivista johtajaa eli toimitusjohtaja kuvaa tätä parhaiten.  Isännöitsijällä on laissa säädettyjä velhollisuuksia ja vastuita mm.  kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta. Lisäksi hän hoitaa taloyhtiön muut päivittäiset hallintoon liittyvät […]