Asukkaille

Asukkaille

Isännöinnin ja taloushallinnon ammattilaisemme vastaavat taloyhtiöiden
kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Mikäli sinulla herää kysyttävää asumisesta olethan yhteydessä!

Taloyhtiösivuilta löydät vastauksen useimpiin asumiseen liittyviin kysymyksiin 24/7

asukkaille-ptisa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voit olla isännöitsijään yhteydessä hallinnollisissa, teknisissä ja yhtiön talouteen liittyvissä asioissa. Edellä mainittuihin asioihin kuuluvat mm. kokouksiin osallistuminen, kokouskutsujen ja -pöytäkirjojen laatiminen sekä kokouksessa päätettyjen tehtävien hoitaminen. Isännöitsijä hoitaa myös kirjanpitäjän avustuksella sopimukset, vakuutukset ja työsuhde- ja palkkioasiat.

Isännöitsijä huolehtii taloyhtiön peruskorjausten organisoinnista, tarkistuttaa ja hyväksyttää taloyhtiön laskut. Näiden lisäksi isännöitsijä huolehtii korjaushankkeiden rahoituksen järjestämisestä. Huoltoyhtiö puolestaan hoitaa kiinteistön huoltoasiat.

Huoltoasioihin lukeutuvat esimerkiksi viat ja puutteet omassa huoneistossasi sekä taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Mikäli taloyhtiölläsi ei ole huoltoyhtiötä, voit ilmoittaa viat isännöinnin asiakaspalveluun, josta ne välitetään eteenpäin vikaa vastaavalle korjausliikkeelle.

Mikäli tahdot tilata uuden avaimen huoneistoosi, voit tehdä tilauksen Oma-taloyhtiö -palvelun kautta.

Panostamme sähköisiin palveluihin ja pyrimme näin palvelemaan entistäkin paremmin asukkaita sekä helpottamaan tiedonkulkua asukkaiden, hallituksen ja sidosryhmien välillä.

Oma-taloyhtiö -palvelu on sähköinen asiointiportaali, josta löytyvät ilmoitustyökalut eri kategorioihin (vastikevalvonta, vika- ja muutostyöilmoitukset, muuttoilmoitukset yms.).

Järjestelmässä on myös hallitustyöskentelyä helpottava dokumenttiosio, johon on koottu taloyhtiön dokumentit, kuten pöytäkirjat, sopimukset, talousraportit ja viranomaisasiakirjat. Dokumenttiosiosta löytyvät lisäksi osakkaita varten yhtiökokouspöytäkirjat, piirustukset ja vahvistetut tilinpäätökset.

Isännöitsijätoimisto ei saa automaattisesti tietoa huoneistojen asukaslukumääristä. Osakkeenomistajan on itse ilmoitettava vastikevalvontaan huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä, mikäli yhtiössä peritään henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua.

Isännöintitoimisto tilaa kaksi kertaa vuodessa maistraatin asukasluettelot, jonka perusteella tarkastetaan huoneiston henkilömäärät ja täsmäytetään vesimaksut.

Asian saa vahvistettua ottamalla yhteyttä taloyhtiön kirjanpitäjään. Rahastointia koskeva tieto löytyy myös kyseisen vuoden tilinpäätöksestä. Mikäli asiassa on epäselvyyksiä, kannattaa asia aina varmistaa kirjanpitäjältä.

Lainaosuuden voi maksaa pois erikseen sovittavana ajankohtana. Kuluton poismaksumahdollisuus on yleensä kaksi kertaa vuodessa. Taloyhtiön kirjanpitäjältä saat tarvittavaa lisätietoa lainaosuuden poismaksamiseen.

Lainaosuuden maksamisesta veloitetaan isännöitsijätoimiston erillisen hinnaston mukainen lainaosuuslaskennan palkkio sekä mahdolliset pankin veloittamat kulut, mikäli lainaosuus halutaan maksaa erikseen määrättyjen poismaksupäivien ulkopuolella.

Ota ensisijaisesti yhteyttä huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiö vaihtaa nimen oveesi vastaanotettuaan muuttoilmoituksen. Mikäli taloyhtiössä ei ole huoltoyhtiötä, ole yhteydessä taloyhtiön puheenjohtajaan tai isännöitsijään.

Pyydä huoltomies paikalle. Asiasta on hyvä ilmoittaa myös isännöitsijälle jatkotoimenpiteitä ajatellen. Mikäli kyse on erittäin suuresta vesimäärästä, ota välittömästi yhteyttä yleiseen hätänumeroon (112).

Ilmoita viasta huoltoyhtiöön. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan hissiyhtiöön, jonka yhteystiedot löytyvät hissistä.

Ilmoita asiasta kirjallisesti isännöitsijälle. Kirjaa valitukseen kellonajat ja päivämäärät, jolloin häiritsevä melu on kantautunut huoneistoosi. Isännöitsijä laittaa asian eteenpäin.

Hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Voit ilmoittaa halukkuutesi hallitustoimintaan isännöitsijälle ennen yhtiökokousta tai ilmoittautua halukkaaksi yhtiökokouksen aikana.
Hallitus vastaa koko yhtiön hallinnon hoitamisesta. Hallinnon juoksevat työt hoitaa isännöitsijä, hallituksen sekä yhtiökokouksen ohjeistuksen mukaisesti. Hallituksen kokouksia järjestetään taloyhtiön tilanteesta riippuen n. 2–12 kertaa vuodessa.

Asunnon remonttia suunnitellessa tulee pyytää taloyhtiön kirjalliset ohjeet osakasmuutostyöhön, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu. Lisätiedustelut asiasta voi osoittaa suoraan isännöitsijälle. Voit tehdä muutostyöilmoituksen tästä (linkki).

Huoneiston asukas/osakas vastaa siitä, että huoneistossa on jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneistoneliötä kohti yksi toimiva palovaroitin. Tätä pienemmisssä huoneistoissa on oltava vähintään yksi palovaroitin

Mikäli huoneistossa on vuotavia hanoja tai WC-istuimia, tulee niistä välittömästi ilmoittaa huoltoyhtiöön. Vaikka kyseessä olisi vain pieni vesikalusteen vuoto, aiheuttaa tämä pitkittyneellä aikavälillä suuret kustannukset.

Hanojen ja wc-istuimien korjaukset ovat taloyhtiön vastuulla.

Ota yhteyttä ensisijaisesti huoltoyhtiöösi. Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät rappukäytävästä tai taloyhtiön ilmoitustaulusta. Jos ongelmaa toistuu useasti, olethan yhteydessä isännöintitoimistoon.

Isännöitsijäntodistuksen voit tilata verkkosivuiltamme asiakirjatilauslomakkeelta tai Oma-Taloyhtiö -palvelusta.

Ota yhteyttä isännöintitoimistoon, josta saat lisätietoja.

Ota yhteyttä isännöintitoimistoon, josta saat lisätietoja.

Taloyhtiön hallitus nimittää ja erottaa isännöitsijän.

Talon pelastussuunnitelma löytyy Oma taloyhtiö -palvelusta tai ottamalla yhteyttä isännöintitoimistoon.

Taloyhtiön jäteastiat tyhjennetään sopimuksen mukaisesti kerran viikossa tai harvemmin. Tyhjennysrytmin päättää yleensä hallitus. Tarvittaessa ole yhteydessä isännöintitoimistoon esimerkiksi liian pitkän tyhjennysvälin vuoksi.

Talkoot voi järjestää kuka tahansa, mutta asiasta tulee sopia etukäteen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Isännöitsijällä on hoidossaan keskimäärin 20 taloyhtiötä, mistä johtuen päivän aikana tavoitettavuus vaihtelee sovittujen tapaamisten yms. vuoksi.

Suositeltava yhteydenottotapa on sähköposti, mikäli asia ei ole akuutti. Apua voi saada myös isännöintitoimiston muulta henkilökunnalta olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Muutostyötä suunnitellessa on syytä selvittää, mitä ilmoituksia tai lupia muutostyö vaatii. Pieniksikin mielletyt toimenpiteet voivat vaikuttaa taloyhtiön muiden naapureiden olosuhteisiin. Lupahakemus tehdään Oma-taloyhtiö -palvelussa tai verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Löydät lomakkeen Oma-taloyhtiö palvelussa Viestit -valikosta. Taloyhtiösivuille lisätään vuoden 2020 oma tili muutostyöilmoituksia varten. Se tulee nopeuttamaan merkittävästi muutostyöilmoituksen käsittelyä.
Oma-Taloyhtiö -palvelu on sähköinen asiointiportaali, josta löytyvät ilmoitustyökalut eri kategorioihin (vastikevalvonta, vika- ja muutostyöilmoitukset, muuttoilmoitukset yms.). Järjestelmässä on myös hallitustyöskentelyä helpottava dokumenttiosio, johon on koottu taloyhtiön dokumentit, kuten pöytäkirjat, sopimukset, talousraportit ja viranomaisasiakirjat. Dokumenttiosiosta löytyvät lisäksi osakkaita varten yhtiökokouspöytäkirjat, piirustukset ja vahvistetut tilinpäätökset.

Ota yhteyttä

 Autamme mielellämme kaikissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä.